ما کی هستیم.

بهترین مدرسه تحلیل‌گری و معامله‌گری در ایران

داستان ما

پرافتخارترین مدرسه تحلیل‌گری و معامله‌گری آنلاین .

در حال آماده سازی می‌باشد

در حال آماده سازی می‌باشد

مشاغل موجود در FXBOOF

به یک مدرسه معامله‌گری با رویکردی متفاوت بپیوندید.

پوزیشن

در حال آماده سازی می‌باشد

در حال آماده سازی می‌باشد

در حال آماده سازی می‌باشد

تیم ما

ما یک تیم منحصر به فرد از باهوش ترین معامله‌گران، تحلیل‌گران و مشاوران سرمایه‌گذاری هستیم

Managing Director

در حال آماده سازی می‌باشد

Head of Creative

در حال آماده سازی می‌باشد

CEO

در حال آماده سازی می‌باشد

Strategic Account Director

در حال آماده سازی می‌باشد

Head of Technology

در حال آماده سازی می‌باشد

PPC Account Director

در حال آماده سازی می‌باشد

به سکوی نوآوری نهایی بپیوندید.

در حال آماده سازی می‌باشد

به شما در ساخت خط فکری مشتری کمک می کند.

طراحی داخلی خانه

در حال آماده سازی می‌باشد

خلاقیت برای رشد

در حال آماده سازی می‌باشد

مربیان کلاس جهانی

در حال آماده سازی می‌باشد

رویدادهای شبکه روزانه

در حال آماده سازی می‌باشد
0 M+
در حال آماده سازی می‌باشد
0 +
در حال آماده سازی می‌باشد
0 +
در حال آماده سازی می‌باشد

با جدیدترین نوآوری ها به روز باشید.

در حال آماده سازی می‌باشد