در این دوره هدفمند با برنامه ریزی ذهن و ضمیر ناخودآگاه میاییم و  رویاھا رو به ھدف , ھدف رو به اھداف کوتاه مدت, و در نهایت به تمرکز هدمفند

برنامه ریزی ذهن و ضمیرناخودآگاه

بدون امتیاز 0 رای
100 $

رؤیای کشف راز اسرار روانشناسی ذهن در معامله‌گری برای درآمدزایی نامحدود استفاده از حداکثر پتانسیل ذهن با آموزش در ۵…

100 $